Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement vloeit geregeld voort uit een bewijsvermoeden, maar dat hoeft niet. De curator wordt in zijn bewijslast geholpen door de wet. In het kort: onbehoorlijk bestuur staat vast als er geen deugdelijke administratie is, of als de jaarrekeningen niet tijdig zijn gedeponeerd.

Bij bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement is er sprake van interne bestuurdersaansprakelijkheid. De bestuurder is aansprakelijk jegens de vennootschap, of meer specifiek, jegens de boedel. Een bestuurder kan ook aansprakelijk zijn op grond van onrechtmatige daad, maar dan gelden niet de bewijsvermoedens uit de wet die de curator helpen.

Deponeren jaarrekening

Een jaarrekening is een belangrijk document in het handelsverkeer. Op die manier kunnen partijen met wie u zaken doet een inschatting maken van uw financiële situatie. Dit is een momentopname uit het verleden, dus meer dan een inschatting is niet te maken. Daarom maakt u de jaarrekening openbaar.

Ieder jaar dient het bestuur binnen vijf maanden de jaarrekening op te maken. Op grond van bijzondere omstandigheden, mag de algemene vergadering die termijn met vijf maanden verlengen.

Nadat de jaarrekening is opgemaakt, moet de algemene vergadering de jaarrekening binnen twee maanden vaststellen. Let op! Als alle aandeelhouders ook bestuurder van de BV zijn, is de jaarrekening automatisch vastgesteld. Op deze laatste regel zijn enkele uitzonderingen, maar laat u hierdoor niet verrassen.

Binnen acht dagen nadat de jaarrekening is vastgesteld, moet de jaarrekening worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Binnen een jaar moet de jaarrekening altijd zijn gedeponeerd. Hier ligt een belangrijk aandachtspunt voor het bestuur. De jaarrekening moet ook worden gedeponeerd als die nog niet is vastgesteld. Doet u dit niet? Dan leidt dat mogelijk tot bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement.

Administratie voeren

Het bestuur moet de administratie van de BV voeren. Dat wil zeggen: altijd haar rechten en verplichtingen kennen. Zeker als het slecht gaat met een onderneming, is de bestuurder geneigd om de administratie uit te stellen. U betaalt de factuur van de boekhouder niet meer. De boekhouder schort zijn werkzaamheden op. Voor u het weet is de administratie een chaos. Dan heeft u wat uit te leggen aan de curator.

De gedachte hierachter is dat er bij een BV met een slordige administratie meer mis zal zijn. De curator gaat overal goed naar kijken. Zo leidt dat tot bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement.

Taak onbehoorlijk vervuld

Heeft u de administratie niet deugdelijk gevoerd? Of heeft u de jaarrekeningen niet tijdig gedeponeerd? Dan staat -in geval van faillissement– vast dat u de BV onbehoorlijk hebt bestuurd. Tevens wordt vermoed dat dit onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement was.

U kunt uitsluitend proberen aan te tonen dat er een andere belangrijke oorzaak van faillissement was. Bijvoorbeeld omdat uw belangrijkste leverancier failliet ging? Of uw grootste klant? De kredietcrisis… Corona… Slaagt u niet in dit bewijs, dan leidt dat tot bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement.

Zit uw onderneming in zwaar weer? Wacht niet te lang om een onafhankelijke specialist in te schakelen. In een vroeg stadium kan er meer dan u denkt!

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van ondernemingsrecht? Neem dan contact met ons op.