BV opheffen met schulden

Kan ik een BV opheffen met schulden?

U kunt altijd uw BV opheffen. Dus ook een BV met schulden. Dat kan op verschillende manieren. Echter, voor het opheffen van een BV met schulden is voorzichtigheid en zorgvuldigheid geboden. Een verkeerde aanpak heeft grote consequenties, bijvoorbeeld bestuurdersaansprakelijkheid.

Afspraak maken

Omdat een verkeerde aanpak grote consequenties heeft, adviseren wij u contact op te nemen met een specialist. U kunt ons bereiken op 030-3078400.

BV opheffen met schulden: zijn er nog baten?

In dit artikel ga ik ervan uit dat de schulden niet kunnen worden betaald en ook in de toekomst niet kunnen worden betaald. Met andere woorden: de schulden zijn groter dan de bezittingen (de baten).

De vraag of er baten zijn is van groot belang, waarover hieronder meer. Bij baten denkt u wellicht alleen aan geld op een bankrekening, inventaris of voorraad, of debiteuren. Ook een rekening-courantvordering op de DGA is een bate. Is er grond voor bestuurdersaansprakelijkheid? Dan kan ook dit een bate vormen.

Faillissement of turboliquidatie

U kunt kiezen voor turboliquidatie als uw BV niet beschikt over baten. Dit is een ontbinding zonder vereffening. U komt niet toe aan vereffenen, als de BV niets heeft om te verdelen. Dus als er geen baten zijn, dan houdt de BV op te bestaan als de algemene vergadering een ontbindingsbesluit neemt.

Een alternatief, vaak noodgedwongen, is het faillissement. Soms moet u uw eigen faillissement aanvragen omdat er geen andere uitweg is. In dat geval verdeelt de curator de baten van de BV onder alle schuldeisers. In de praktijk betekent dit vaak dat de meeste schuldeisers geen uitkering ontvangen.

Als u kiest voor een ontbindingsbesluit en de BV blijkt toch wel baten te hebben, dan wordt de BV vereffent. Als de vereffenaar constateert dat de schulden de baten overtreffen, moet de vereffenaar het faillissement aanvragen. Dit is alleen anders als alle bekende schuldeisers akkoord gaan met vereffening buiten faillissement. Daarom is de vraag of er nog baten zijn, zo enorm belangrijk.

Rangorde schuldeisers

In het kort bestaan er drie rangen schuldeisers: separatisten, preferent schuldeisers en concurrent schuldeisers.

Een separatist heeft een recht op een specifiek goed: bijvoorbeeld een pandrecht, het recht van hypotheek of een retentierecht. De separatist kan zich verhalen op dat specifieke goed.

Preferent schuldeisers zijn bijvoorbeeld de belastingdienst, UWV, werknemers in geval van faillissement, schuldeisers met recht van reclame, verrekening of eigendomsvoorbehoud. Deze schuldeisers hebben voorrang op de concurrent schuldeisers.

De concurrent schuldeisers worden als laatste betaald. In geval van faillissement ontvangt de concurrent schuldeiser meestal geen enkele uitkering.

BV opheffen met schulden: misbruik

Het blijkt vaak verleidelijk om turboliquidatie te misbruiken om snel een BV met schulden op te heffen. Een uitkering aan de DGA; selectief betalen van crediteuren die in de toekomst van belang zijn voor de DGA; vorderingen op verbonden BV’s kwijtschelden.

Turboliquidatie brengt misbruik met zich mee. De schuldeiser die daartegen wil optreden heeft allereerst een informatieachterstand. Hij beschikt immers niet over de administratie. Mogelijk heeft deze schuldeiser uitsluitend toegang tot openbare bronnen, zoals de Kamer van Koophandel. Pas als de schuldeiser een bate kan aantonen, is het mogelijk de vereffening te heropenen. Als er nog andere schuldeisers zijn, is het wellicht mogelijk om het faillissement van de ontbonden BV aan te vragen.

Daar staat tegenover dat de bestuurder die misbruik maakt van een turboliquidatie, in privé aansprakelijk is. Het is daarom erg belangrijk om eerst een goede analyse te maken, voordat actie wordt ondernomen.

Eerst vereffenen en dan BV opheffen

De vraag werpt zich op of het mogelijk is om eerst alle baten uit te keren en vervolgens middels turboliquidatie de BV op te heffen.

Zolang de rechten van alle schuldeisers worden gerespecteerd leidt dit mijns inziens niet tot misbruik. Hoewel de schuldeisers niet krijgen waar zij recht op hebben (volledige betaling van hun vordering), krijgen zij mogelijk wel meer dan wat zij zouden ontvangen in geval van faillissement. Immers, de ervaring leert dat in geval van faillissement de concurrent schuldeisers meestal geen uitkering ontvangen.

Hier past wel een waarschuwing. Dit vraagt zorgvuldige analyse van de situatie. Eenmaal ingezet is er geen weg terug. Dat betekent niet dat dit niet een passende oplossing kan zijn in veel gevallen.