Eigen faillissement aanvragen

Zelf faillissement aanvragen is soms de enige oplossing. Het eigen faillissement aanvragen is niet moeilijk. Echter, de gevolgen kunnen groot zijn. Daarom is het van groot belang om vooraf te analyseren wat de gevolgen (kunnen) zijn. Soms kunt u bijvoorbeeld de kans op bestuurdersaansprakelijkheid verkleinen.

Voorwaarden faillissement

Een BV kan zelf faillissement aanvragen. De rechter verklaart de BV failliet als zij “in de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen”.

Wanneer verkeert een BV in de toestand te hebben opgehouden te betalen? Dat betekent in het algemeen betekent dat de BV meerdere schuldeisers onbetaald laat. Omdat de gevolgen groot zijn, is zelf faillissement aanvragen een stap die lichtzinnig moet worden genomen. In de praktijk ziet het bestuur van een BV dit al aankomen: u betaalt facturen niet tijdig, als u ze al kunt betalen; als er geld binnenkomt verdwijnt dit snel aan achterstallige betalingen; daarom blijven de inkomsten achter. Kortom, er gaat meer uit dan er binnenkomt.

Procedure eigen faillissement BV aanvragen

Het eigen faillissement aanvragen, kan relatief eenvoudig. U heeft niet per se een advocaat nodig. Er bestaat een formulier voor dat u kunt invullen. Hoewel u eenvoudig uw eigen faillissement aanvraagt, kunnen de gevolgen enorm zijn. U kunt ook een advocaat inschakelen. Dan staat de advocaat u bij in de procedure en adviseert u vooraf over de gevolgen.

Gevolgen afwenden

Ziet u geen andere mogelijkheid dan uw eigen faillissement aanvragen? Doe dit dan bij voorkeur op de wijze dat daarmee een hoofdstuk wordt gesloten.

Voorhorst Advocatuur identificeert met u potentiële risico’s. Daarna adviseert Voorhorst Advocatuur u hoe u deze risico’s kunt beperken. Feiten kan u niet aanpassen. Als het mogelijk is, helpen de specialisten van Voorhorst Advocatuur u om de risico’s te beperken.

Allereerst enkele aandachtspunten:

  • Eerst, is de administratie op orde?
  • Daarna, zijn de jaarrekeningen tijdig gedeponeerd?
  • Vervolgens, zijn alle schuldeisers gelijk behandeld?
  • Afsluitend, zijn er andere gronden die waarschijnlijk tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden?

Tijdstip advies

Veel ondernemers wachten te lang voordat zij een specialist betrekken voor de aanvraag eigen faillissement. Dat is zonde. Als u eerder een specialist betrekt, hoe groter de kans dat hij kan helpen. Wilt u een keer kennismaken? Dan onderzoeken wij wat Voorhorst Advocatuur voor u kan betekenen. Neem dan vandaag nog contact op.