Faillissement aanvragen

Faillissement aanvragen

Faillissement aanvragen van een schuldenaar kan als hij zijn rekeningen niet betaald. Daarbij is het niet van belang of hij niet kan betalen of niet wil betalen.

Voorwaarden faillissement aanvragen

U moet een vordering hebben op de schuldenaar en de schuldenaar moet “in de toestand verkeren dat hij is opgehouden te betalen”. Vaak wordt gezegd dat u over een steunvordering moet beschikken.

De crediteur die een steunvordering hoeft niet mee te werken aan de faillissementsaanvraag, maar u moet wel kunnen aantonen dat er een steunvordering is.

Tijdspad

Zodra u over voldoende informatie beschikt, kunt u van uw wanbetaler het faillissement aanvragen. Alle partijen worden dan uitgenodigd voor een mondelinge behandeling. Deze wordt meestal na ongeveer vier weken gepland.

Mondelinge behandeling

De mondelinge behandeling van een faillissementsaanvraag, wordt achter gesloten deuren behandeld (raadskamer). De rechter wordt rechter-commissaris genoemd. De rechter-commissaris behandeld het verzoek en stelt vragen als bepaalde dingen niet duidelijk zijn. Meestal wordt de uitspraak tijdens de mondelinge behandeling gedaan.

Risico’s faillissement aanvragen

Een faillissementsaanvraag is snel en laagdrempelig. Zeker als een wanbetaler niet komt opdagen, is de kans reƫel dat hij failliet wordt verklaard. Als blijkt dat dit onterecht was, kunt u aansprakelijk worden gesteld, omdat u misbruik van recht maakt. Een faillissementsaanvraag is een krachtig middel, maar u moet goed nadenken of een ander middel niet beter past.

VRAGEN?

Onze advocaat op het gebied van insolventie: Sietse Voorhorst helpt u graag. Ga direct naar onze contactpagina.