Faillissement

Faillissement, wat is dat precies?

Heeft u met een faillissement te maken? Een gespecialiseerde advocaat faillissementsrecht of insolventierecht helpt u graag verder. Insolventie betekent letterlijk “niet kunnen betalen”. Insolventierecht ziet dus op de regelingen waarmee u te maken krijgt als uw bedrijf, of een partij waarmee u zaken doet, niet meer kan betalen.

In grote lijnen onderscheid men vier deelgebieden:

  • Herstructureren (het aanpassen van de structuur waarin de onderneming wordt gedreven);
  • Saneren (een regeling die ziet op de betreffende entiteit, bijvoorbeeld een faillissement, surseance van betaling, crediteurenakkoord);
  • Advisering van de betrokkenen (de vennootschap zelf, crediteuren, aandeelhouders, bestuurders of aandeelhouders);
  • Persoonlijke aansprakelijkheid van natuurlijke personen die bij de onderneming betrokken zijn (aansprakelijkheid van bestuurders, feitelijke beleidsbepalers, commissarissen, aandeelhouders);

Mijn faillissement is aangevraagd, wat nu?

Is uw faillissement aangevraagd, dan is het van belang om snel te handelen. Vanaf het moment dat uw faillissement is aangevraagd tot de mondelinge behandeling is ongeveer 4 weken.

Allereerst dient u zich af te vragen of u verweer kunt voeren. Mogelijk is uw faillissement onafwendbaar. In dit geval kunt u er ook voor kiezen om uw eigen faillissement aan te vragen.

Als u verweer voert, is het van belang om de juiste koers te kiezen. Het is van groot belang welk standpunt u inneemt. Hoewel het heel redelijk kan klinken, kan een verkeerd standpunt grote juridische gevolgen hebben.

Daarnaast kunt u zaken voorbereiden voor het geval u daadwerkelijk failliet wordt verklaard. Zaken die wellicht later niet meer mogelijk zijn. Zijn alle besluiten juist genomen? Is de administratie op orde? Hoe staat het met de deponering van de jaarrekeningen? Deze analyse kan ook aan het licht brengen dat het wellicht verstandig is om deze crediteur tóch te betalen.

Het faillissement van een wanbetaler aanvragen!

Als u het faillissement van een schuldeiser wilt aanvragen moet u rekening houden met een doorlooptijd van iets meer dan vier weken. Deze tijd heeft de rechtbank nodig om de bestuurders op te roepen.

Daarnaast dient u te beschikken over een zogenaamde steunvordering. Dit betreft een vordering van een derde op uw wanbetaler. Anders dan veel mensen denken, hoeft deze derde niet mee te werken aan de faillissementsaanvraag. In de praktijk heeft u deze derde wel nodig, om aan te tonen dat er een steunvordering bestaat.

Er moet tevens blijken van uw vorderingsrecht. Als uw vordering te onzeker is, kan een faillissement worden afgewezen. In dat geval is het nodig om eerst de vordering te laten vaststellen door de rechter (“het halen van een titel”).

Een faillissement advocaat nodig?

Voorhorst helpt u als gespecialiseerde advocaat faillissementsrecht graag verder. Maak direct een afspraak via onderstaande button.