Incasso

Incasso advocaat

Als uw factuur niet wordt betaald, kunt u een incasso traject starten. Daarin kunt u veel zelf doen, vooral in het minnelijk incasso traject. Maar als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u het ook uitbesteden aan een incasso advocaat.

Een incasso traject bestaat uit een minnelijk traject, of minnelijk incasso traject; als dat geen resultaat biedt, volgt en gerechtelijk traject. Het minnelijk traject is zonder de rechter, terwijl het gerechtelijk traject juist wél bij de rechter is.

Incasso Stappenplan

In het kort bestaat een incasso traject uit een aantal stappen.

Zorg voor goede vastlegging

Eigenlijk is dit stap 0: leg alle afspraken schriftelijk vast. Zorg dat helder is wat u levert en hoeveel de klant daarvoor betaalt. Denk aan de betaaltermijn: dit voorkomt misverstanden.

Herinneren

Betaalt de klant niet? Stuur dan een vriendelijke, maar duidelijke herinnering. Wellicht is het aan de aandacht ontsnapt? Stuur de herinnering enkele dagen na het verlopen van de betaaltermijn. Vraag de klant binnen 5 dagen te betalen. Dreig nog niet met kosten, rente of advocaten, maar blijf vriendelijk.

Bellen

Betaalt de klant nog steeds niet? Bel hem eens op! Een brief of een e-mail naast je neerleggen is veel eenvoudiger dan iemand negeren die je belt. Maak afspraken over wanneer er wordt betaald. Als er in termijnen wordt betaald, spreek dan specifieke betaalmomenten en bedragen af. Zorg dat de eerste betaling op korte termijn wordt gedaan: zo weet je meteen of de regeling wordt nagekomen, of dat de klant probeert te vertragen. Stuur een brief of e-mail waarin je de gemaakte afspraken schriftelijk vastlegt. Bevestig ook schriftelijk als u de klant niet te spreken krijgt. Zo legt u netjes vast dat u hem heeft benaderd.

Aanmaning

Helpt ook bellen niet? Verstuur dan een aanmaning. Hierin gunt u de klant een laatste korte termijn waarin hij kan betalen zonder bijkomende kosten. Betaalt hij niet binnen deze termijn? Dan maakt u aanspraak op de wettelijke rente, de buitengerechtelijke incassokosten en besteedt u de zaak uit aan een incasso advocaat.

Uitbesteden

Laatste stap is het uitbesteden van de incasso. Dan heeft u er alles aan gedaan om de klant te laten betalen. Een incasso advocaat controleert het dossier en verstuurt een sommatie.

Minnelijk traject

Het minnelijk traject, of minnelijk incasso, is erop gericht om zonder de rechter tot betaling van uw factuur te komen. Gelukkig kunt u veel zelf doen. 5 tips om facturen betaald te krijgen zonder advocaat.

Een minnelijk traject bespaart kosten. Ook als u later een incasso advocaat inschakelt, hoeft u dit niet veel geld te kosten: de kosten worden veelal door de wanbetaler betaald en het is ook mogelijk no cure no pay afspraken te maken. Uiteindelijk is het doel om in een minnelijk traject zo snel mogelijk te worden betaald, tegen zo laag mogelijke kosten.

Het minnelijk incasso traject zet u zelf in en als dat niet tot een oplossing leidt, besteedt u het uit aan een incasso advocaat. Hierin wordt altijd onderzocht of een betalingsregeling mogelijk is. In een betalingsregeling wordt vastgelegd wat de afspraken zijn. Mocht de minnelijke regeling niet worden nagekomen, dan is een gerechtelijk traject een stuk eenvoudiger.

Gerechtelijk traject

Het gerechtelijk traject is het incasso traject waar de rechter bij is betrokken. U kunt de rechter vragen om de wanbetaler te veroordelen tot betaling. Met een vonnis kan de deurwaarder de wanbetaler dwingen te betalen. Bijvoorbeeld door het geld van de bankrekening van de wanbetaler te halen. Dit noemt men de executie van een vonnis. Is het onzeker of de wanbetaler kan betalen? Dan kunt u beslag leggen. Zo stelt u het benodigde geld zeker. Een uiterst middel is het faillissement aanvragen. Een faillissement heeft zulke vergaande gevolgen, dat een wanbetaler veel moeite doet om dit te voorkomen.

Zoekt u een incasso advocaat in Utrecht?

Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. Indien nodig kan een incasso advocaat op zeer korte termijn actie ondernemen en zet u de eerste stap om uw geld te krijgen.