Lasse van Waegeningh

Lasse is advocaat sinds 2003 en is specialist met betrekking tot commercieel vastgoed. Hij richt zich daarbij hoofdzakelijk op retail- en andere winkelruimten, kantoren, hotels/vakantieparken, logistieke centra en leisure-ruimten.

Lasse’s praktijk richt zich op de aanhuur en verhuur, de aankoop en verkoop, de eigendom, het beheer en de exploitatie van dergelijke ruimten en de (her)financiering van bestaand of nog te ontwikkelen vastgoed. Op deze terreinen treedt hij adviserend, procederend, onderhandelend en bemiddelend op voor onder andere Nederlandse en buitenlandse (vastgoed)beleggers, (eind)gebruikers, projectontwikkelaars, (her)financiers van vastgoed, vastgoedbeheerders, en tussenpersonen.

Lasse studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht, waarna hij van 2003 tot 2018 zijn praktijk in Amsterdam heeft gevoerd. Sinds 2018 doet hij dat vanuit Utrecht. Lasse heeft onder meer de postdoctorale specialisatieopleiding Onroerend Goed aan de Grotius Academie gevolgd.

Lasse van Waegeningh heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Huurrecht;
  • Vastgoedrecht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Naast zijn grootste passie de advocatuur bokst hij (recreatief) en loopt hij hard. Lasse is getrouwd en heeft een zoon van 13 jaar oud.