Ondernemingsrecht Advocaat

Sietse Voorhorst is onze advocaat op het gebied van ondernemingsrecht.

Ondernemingsrecht: Bestuur van een BV

Een belangrijk onderdeel in het ondernemingsrecht gaat over de wijze waarop een BV moet worden bestuurd. Hoe wordt een bestuursbesluit genomen? Wie vertegenwoordigt de BV? Hoe wordt een aandeelhoudersvergadering bijeengeroepen? Hoe en wanneer wordt de jaarrekening opgemaakt en vastgesteld? Het belangrijk om dit op een goede manier te doen, om te voorkomen dat de bestuurder aansprakelijk wordt gesteld. Een ondernemingsrecht advocaat kan u hier goed bij helpen.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder behoort zijn werkzaamheden behoorlijk uit te voeren. Doet hij dit niet, dan spreekt met van een “onbehoorlijke taakvervulling”. In dat geval kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Vooral in geval van een faillissement is dit van belang. Als de onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurder een belangrijke oorzaak is van dat faillissement, moet de bestuurder alle schuldeisers betalen. Een enorm risico dus. Daarom is het van belang om goed te weten welke taken een bestuurder verricht en hoe hij dat moet doen.

Hierbij zijn de grootste valkuilen het niet of te laat deponeren van de jaarrekening en geen deugdelijke administratie voeren. Maar er zijn nog veel meer gronden die kunnen leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Overname BV

Als u een BV wilt overnemen, sluit u met de verkoper een koopovereenkomst. Hierbij is het belangrijk dat u precies weet wat u koopt. Om dat te weten te komen doet u onderzoek: due diligence. Daarnaast beperkt u de risico’s door een goede koopovereenkomst te sluiten. Met deze koopovereenkomst gaat u naar de notaris, om de aandelen in de BV overgedragen te krijgen.

Fusie en splitsing

In sommige gevallen is het wenselijk dat twee BV’s samen: een fusie. Dit kan op verschillende manieren. Het omgekeerde kan ook, een splitsing. Hierbij wordt een uitgebreid juridisch traject gevolgd. Ook hier geldt dat het van groot belang is om de verschillende stappen zorgvuldig te volgen.

Uw Ondernemingsrecht Advocaat

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van ondernemingsrecht? Neem dan contact met ons op.