Aandeelhoudersovereenkomst

De aandeelhoudersovereenkomst vult de statuten aan. Maar u kunt zo ook afwijken van de statuten. Omdat de statutenĀ  de basis van de BV vormen, staan de rechten en bevoegdheden van de organen van de BV in de statuten. Heeft de BV meerdere aandeelhouders? Dan kunnen regels worden opgenomen die tussen de aandeelhouders gelden.

Waarom een aandeelhoudersovereenkomst?

Het vastleggen van de afspraken heeft een aantal voordelen:

 1. Partijen kunnen de aandeelhoudersovereenkomst zelf opstellen. Daarom hoeven zij niet naar de notaris.
 2. Ook wijzigingen kunnen partijen zelf.
 3. Omdat de statuten openbaar zijn, zijn deze voor derden zichtbaar. Een overeenkomst is (in beginsel) vertrouwelijk.
 4. Partijen zijn vrijer om afspraken te maken in de aandeelhoudersovereenkomst. Daarmee maak je dus afspraken die in de statuten niet altijd mogelijk zijn.
 5. Aandeelhouders kunnen een boetebepaling opnemen. Dit is een drijfveer voor de aandeelhouders om zich aan de gemaakte afspraken te houden.
 6. In de aandeelhoudersovereenkomst kunnen specifieke afspraken worden opgenomen voor bepaalde aandeelhouders.

Mogelijke onderwerpen

 • Overnamerechten, aanbiedingsplichten of overnameplicht;
 • De wijze waarop de prijs van de aandelen wordt bepaald;
 • Tag along (het recht om mee te liften op een goede deal die een andere aandeelhouder heeft gesloten);
 • Drag along (het recht om de aandelen van een andere aandeelhouder te verkopen als er interesse is in het gehele bedrijf);
 • Goedkeuring van bepaalde besluiten met gekwalificeerde meerderheid;
 • Geheimhouding van specifieke kennis, maar ook van de aandeelhoudersovereenkomst zelf;
 • Non-concurrentiebeding;
 • Relatiebeding;
 • Boetebeding.

Maatwerk aandeelhoudersvergadering

Een aandeelhoudersovereenkomst bevatĀ  afspraken tussen de aandeelhouders. Dat betekent dat het maatwerk is. Toch worden veel afspraken op gelijke wijze gemaakt, omdat blijkt dat die afspraken in de praktijk goed werken.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van een aandeelhoudersovereenkomst ?