Reorganisatie

Een reorganisatie wordt vaak ingegeven door een onhoudbare financiële situatie. Daardoor is vaak spoed geboden, terwijl zorgvuldigheid een vereiste is. Een reorganisatie advocaat kan u hierin goed ondersteunen.

Hoewel reorganisatie alles omvat waarin de organisatie van een BV verandert, kan er wel een verdeling worden gemaakt gebaseerd op urgentie en effect.

  1. Kostenreductie;
  2. Reorganisatie personeel;
  3. Aantrekken kapitaal;
  4. Crediteurenakkoord;
  5. Faillissement

Kostenreductie

Reorganiseren door kritisch naar de kosten te kijken is een verstandige stap. Dit geldt ook als er geen (acute) betalingsproblemen zijn. Door een kostenreductie kan extra worden geïnvesteerd in de onderneming, waardoor verdere reorganisatie wellicht niet nodig is.

Grote posten kosten zijn bijvoorbeeld de huisvesting, maar ook kleine periodieke kosten die bij elkaar toch een aanzienlijk deel van het budget omvatten.

Reorganisatie personeel

Werknemers zijn de kern van menig bedrijf. Tegelijkertijd is het voor veel bedrijven een van de grootste uitgaven.

Soms is het niet mogelijk alle werknemers te behouden. Men kijkt eerst kritisch naar de ZZP-ers. Vervolgens naar de tijdelijke contracten. Als er geen ruimte meer is, kan een reorganisatie van het personeel onafwendbaar zijn.Een reorganisatie advocaat kan u hierin goed ondersteunen.

Aantrekken kapitaal

Extra kapitaal aantrekken is niet zozeer en reorganisatie van de organisatie. Het is reorganiseren van de financiering. Door extra kapitaal aan te trekken, kunnen misschien dure leningen worden afgelost. Of facturen worden betaald die hoge kosten meebrengen als zij niet worden betaald.

Als er niet tegelijkertijd de oorzaak van het probleem wordt aangepakt, is dit een risicovolle strategie. Te vaak steken ondernemers al hun privévermogen in de vennootschap. Zij nemen dan geen maatregelen. Dan moet de onderneming worden gereorganiseerd. Er zijn geen middelen om het te financieren.

Creditereurenakkoord

Soms kunt u reorganiseren door een crediteurenakkoord te sluiten. In dat geval gaan de schuldeisers akkoord met slechts een deelbetaling van hun vordering.

De reden dat schuldeisers hiermee akkoord gaan, is omdat ze in dat geval nog een deel van hun vordering betaald krijgen. Vaak is faillissement het alternatief. Dan krijgt een schuldeiser zonder zekerheid, vaak helemaal niets.

Als er een akkoord is, is een aandeelhouder geregeld bereid om een aanvullende kapitaalinjectie te doen. Dit is in het voordeel van de onderneming omdat er geld wordt kwijtgescholden. Het is in het voordeel van de schuldeisers omdat zij meer ontvangen dan in het geval van faillissement.

Faillisement

Soms is faillissement niet te voorkomen. In dat geval is het van belang dat de waarde van de onderneming ten goede komt aan de schuldeisers. De waarde van een onderneming going concern is hoger dan de liquidatiewaarde. Door een onderneming verkoopklaar te maken, kan de onderneming mogelijk worden voortgezet.

Te vaak wachten ondernemers te lang met reorganiseren. Als zij uiteindelijk hulp zoeken, is het vaak te laat. Dat is zonde. Niet alleen gaat het bedrijf verloren, maar bestuurders lopen mogelijk risico op aansprakelijkheden.