Vastgoed exploitatie en eigendom

Vastgoed eigendom, beheer en exploitatie

Als vastgoed eigenaar of exploitant, gebruiker of naburig gevestigde kunt u in aanraking komen met kwesties die verband houden met uw positie ten opzichte van het betrokken commercieel vastgoed. Wellicht heeft u aanspraken of klachten die verband houden met de omgeving van het vastgoed en de impact van het gebruik daarvan. Of is er een (dreigend) conflict over het beheer van het vastgoed met u als eigenaar of als gebruiker.

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u aanspraken heeft of meent te hebben ten aanzien van naburig vastgoed, die zien op hinder/overlast of vervuiling die door het gebruik van uw of van voor u naburig vastgoed is of dreigt te worden veroorzaakt. Ook kunnen er discussies ontstaan over de erfgrenzen van betrokken percelen of over (on)bekende erfdienstbaarheden die wel of niet kunnen worden geƫffectueerd.

Daarnaast kan het voorkomen dat er discussies opkomen met of tussen eigenaren of gebruikers van (verhuurde) vastgoedcomplexen, die zien op het (gezamenlijk) gebruik daarvan.

Omdat dergelijke (dreigende) conflicten vanuit juridisch oogpunt complex kunnen zijn en de gevolgen daarvan een grote invloed op uw positie en het gebruik van het vastgoed kunnen hebben, is het van groot belang om uw positie helder voor ogen te krijgen.

U kunt ons inschakelen voor onder meer:

  • Kwesties omtrent het beheer van vastgoed
  • Aanspraken van derden: o.a. inzake hinder/overlast, vervuiling, erfgrenzen, erfdienstbaarheden
  • Kwesties binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE) in vastgoedcomplexen
  • Allerlei andere zaken over vastgoed exploitatie en eigendom

Vragen over Vastgoed exploitatie?

Onze vastgoed advocaat op het gebied van vastgoed exploitatie en eigendom: Lasse van Waegeningh helpt u graag.