10 maatregelen voor uw bedrijf die u vandaag kunt treffen

Iedereen heeft te maken met de gevolgen van het coronavirus. Onzekere tijden zorgen voor een onzekere toekomst. Veel ondernemers maken zich zorgen om het voortbestaan van hun bedrijf.

Wat kunt u vandaag doen om u voor te bereiden op de toekomst? Welke maatregelen kunt u vandaag treffen? Voer zelf een reorganisatie door.

ADMINISTRATIE

1.       ADMINISTRATIE OP ORDE

De administratie is het startpunt van uw onderneming. Hoe staat het ervoor? Hoeveel moet u betalen? Hoeveel heeft u nog tegoed van uw debiteuren?

Er is ongetwijfeld nog heel veel te regelen voor uw onderneming, maar goede informatie om op te sturen is cruciaal. Daar komt bij dat een ontbrekende administratie faillissement kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Niet iets om te laten versloffen dus.

2.     JAARREKENING DEPONEREN

De administratie is de basis voor de jaarrekening. De jaarrekening 2018 zou al gedeponeerd moeten zijn. De termijn voor het deponeren van de jaarrekening 2019 is nog niet verstreken.

Net als het niet voeren van een deugdelijke administratie, leidt het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekening geregeld tot bestuurdersaansprakelijkheid. Dat heeft te maken met een bewijsvermoeden in de wet. Als de administratie niet is gevoerd of de jaarcijfers niet (tijdig) zijn gedeponeerd, staat de curator 5-0 voor. Dat maakt een privé-aansprakelijkheid voor de bestuurder een aanzienlijk risico.

BELASTINGDIENST

3.     UITSTEL VAN BELASTINGBETALING

Betalingsproblemen door corona? In dat geval is bijzonder uitstel van betaling voor ondernemers mogelijk. Op belastingdienst.nl vindt u meer informatie. Voorwaarde is dat een onafhankelijk deskundige verklaart dat er (1) bestaande betalingsproblemen zijn; (2) de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus; en (3) dat uw onderneming levensvatbaar is.

4.     MELDING BETALINGSONMACHT

Indien u in betalingsonmacht verkeert, is het van cruciaal belang dat u tijdig (onverwijld) betalingsonmacht meldt bij de belastingdienst en eventueel bij het pensioenfonds. Daarvoor is een standaard formulier beschikbaar. Verstuur dit formulier binnen 2 weken. Bij voorkeur aangetekend. Vergeet niet en kopie te bewaren.

Let op: het pdf-bestand bevat twee formulieren: één voor de belastingdienst, één voor het pensioenfonds.

5.     VOORLOPIGE AANSLAG VERLAGEN

Verwacht u minder winst? Dan kunt u uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting laten wijzigen. U geeft een lagere inschatting van de verwachte winst. U kunt inloggen of een formulier invullen.

WERKNEMERS

6.     ARBEIDSTIJDVERKORTING

Door arbeidstijdsverkorting aan te vragen, blijft de werknemer in dienst, maar werkt hij minder uren. Voor deze uren krijgt hij dan een WW-uitkering. Voorwaarde is dat er gedurende minimaal 6 weken, minimaal 20 minder werk is.

FINANCIËLE MAATREGELEN

7.      KOSTEN BEPERKEN

Kosten beperken is een voor de hand liggende maatregel. Niet alleen grote uitgaven (zoals medewerker en huisvesting) verdienen aandacht. Ook die maandelijkse kosten die bij elkaar een flink bedrag zijn.

8.     CASHPLANNING

Welke inkomsten en welke uitgaven verwacht u de komende periode? Wanneer ontstaat er een liquiditeitsprobleem? Anticipeer erop! Welke uitgaven kunt u uitstellen? Kunt u een betalingsregeling treffen? Kunt u bepaalde inkomsten naar voren halen? Denk in oplossingen: is het voor uw afnemers interessant om korting te krijgen bij vooruitbetaling? Dat maakt een maatregel succesvol.

9.     DEBITEURENBEHEER

Veel van uw klanten zullen op dit moment de hand op de knip houden. Ook zij houden het geld liever op de bankrekening. Door tijdig uw debiteuren aan te spreken bereikt u een aantal zaken. Allereerst brengt u het onder de aandacht. Uw debiteur weet dat u het serieus neemt. Daarnaast adresseert u het onderwerp tijdig. Dit zorgt ervoor dat u niet pas aan de bel trekt als u zelf in financiële problemen zit. Nu is er nog tijd om een regeling te treffen. Als laatste weet u tijdig waar u aan toe bent. Als er een probleem is, kunt u het beter eerder weten dan later.

10.  FINANCIERING AANTREKKEN

In deze onzekere tijd is het aantrekken van financiering erg lastig. Ook de overheid treft maatregelen en stelt faciliteiten beschikbaar om ondernemers tegemoet te komen. Bijvoorbeeld via Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De voorwaarden zijn aangepast aan de actualiteit. Uw financieel adviseur helpt u verder.