Wat is turboliquidatie?

Ontbindt de algemene vergadering een BV, dan moet het vermogen worden vereffend. Zonder vereffening, spreek je van turboliquidatie. Indien er geen baten (bezittingen) zijn, houdt een BV onmiddellijk op te bestaan. Is er niets om te verdelen onder de schuldeisers of aandeelhouders? Dan vereffen je niet. Lees meer over turboliquidatie.

In veel gevallen is dit een eenvoudige manier om ongebruikte BV’s op te ruimen. Misbruik ligt in veel gevallen op de loer.

Misbruik van turboliquidatie

Turboliquidatie leent zich voor misbruik, omdat het een eenvoudige handeling is. De BV wordt uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Mogelijk leidt dat tot bestuurdersaansprakelijkheid bij turboliquidatie.

Er vindt geen controle plaats of een BV echt geen baten meer heeft. De Kamer van Koophandel kijkt niet of de bestuurder de BV heeft leeggetrokken.

Soms heeft een schuldeiser nog een onbetaalde vordering. Hij kan dan niet meer aankloppen bij de BV. De BV bestaat immers niet meer.

Een schuldeiser die betaling verlangt, moet naar de rechter. Pas dan heeft hij zicht op betaling. Dus deze schuldeiser moet aantonen dat er nog baten zijn. Dan heropent de vereffening alsnog.

Bestuurdersaansprakelijkheid bij turboliquidatie

Soms is turboliquidatie onrechtmatig tegenover de schuldeisers.  Als er bijvoorbeeld nog baten waren. In dat geval onttrok de bestuurder de baten aan de vennootschap. Daarbij liet hij de crediteur onbetaald achter. Ook selectieve wanbetaling leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid. Het luistert dus nauw hoe u de turboliquidatie toepast.

Kansen voor de schuldeiser

De bestuurder moet zorgvuldig handelen om aansprakelijkheid te voorkomen. Wilt u het risico op bestuurdersaansprakelijkheid bij turboliquidatie uitsluiten? Wij bespreken met u een passende strategie.

Voor de schuldeiser biedt het juist kansen. Kan je een bate aantonen, dan zal de rechter de vereffening weer openen. Van een definitief einde van de BV is in dat geval geen sprake. De bestuurder die zich aan zijn verantwoordelijkheid onttrekt door turboliquidatie wordt dan aangesproken op zijn handelen: bestuurdersaansprakelijkheid bij turboliquidatie! Dan blijkt dat die vordering wellicht toch nog is te incasseren.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van ondernemingsrecht? Neem dan contact met ons op.