Vastgoed Advocaat

Lasse van Waegeningh is onze vastgoed advocaat en is werkzaam op het gebied van commercieel vastgoed.

Als vastgoedrecht advocaat treedt Lasse op verschillende gebieden van de commerciële vastgoedpraktijk op. Denk hierbij aan het kopen of verkopen en huren of verhuren van onroerend goed en de exploitatie en het beheer van vastgoed.

HUUR/VERHUUR MET HULP VAN VASTGOED ADVOCAAT

Mede omdat de Nederlandse wet verschillende regels kent voor verschillend commercieel vastgoed, is het huurrecht een ‘aparte tak van sport’ die zijn eigenaardigheden kent. Daar komt bij dat er op het gebied van het huurrecht veel jurisprudentie is (en blijft komen) die de bestaande wetgeving verder inkleurt. Het huurrecht is daarmee voortdurend aan verandering onderhevig.

Voor nagenoeg alle aspecten omtrent zowel de totstandkoming van huurafspraken als de uitvoering en beëindiging daarvan, is het zaak dat u weet wat de juridische (on)mogelijkheden zijn en daar naar kunt handelen. Een vastgoedadvocaat voor huur en verhuur kan u hierbij goed helpen.

KOOP/VERKOOP MET HULP VAN VASTGOED ADVOCAAT

Met de (ver)koop van commercieel vastgoed zijn doorgaans grote belangen gemoeid. Deze belangen dienen zo volledig, goed en onaantastbaar mogelijk te worden geborgd. Bij voorkeur met hulp van een specialist als een vastgoedadvocaat. Om te voorkomen dat er tegen uw zin eventueel ‘geen weg meer terug is’, is het geboden dat u vanaf het prille stadium van een (mogelijke) transactie zonder risico’s de juiste vervolgstappen kunt zetten. Een gedegen onderzoek naar het betrokken vastgoed is hierbij voor ene koper cruciaal. Lees verder op onze https://vvwadvocaten.nl/vastgoed-advocaat/koop-verkoop/ pagina

VASTGOED EIGENDOM EN EXPLOITATIE

Als eigenaar of exploitant van commercieel vastgoed kunt u in uw bedrijfsvoering met vele juridische aspecten worden geconfronteerd. U kunt een eigenaar of exploitant confronteren met aanspraken die verband houden met dit eigendom, beheer of deze exploitatie, (onder meer ook binnen een VvE-verband). Dergelijke aanspraken kunnen bijvoorbeeld zien op de wijze waarop het vastgoed – al dan niet door een beheerder – wordt beheerd of op rechten die jegens de eigenaar/exploitant kunnen worden uitgeoefend, op hinder/overlast, op vervuiling of op erfgrenzen. Omdat de gevolgen van dergelijke aanspraken verstrekkend kunnen zijn, dient u een zuivere afweging te kunnen maken van de goede en kwade kansen van zulke aanspraken. Lees verder op onze ‘exploitatie en eigendom‘ pagina.

(HER)FINANCIERING

Bij een gebruikelijke (her)financiering van commercieel vastgoed leent de (toekomstig) eigenaar een geldsom om een bestaande financiering van zijn vastgoed te kunnen aflossen of om de verkrijging van het vastgoed te financieren.

Daarbij is het voor zowel de inlenende als de uitlenende partij van groot belang dat een gedegen onderzoek wordt gedaan naar alle relevante aspecten van het betrokken vastgoed. Dit onderzoek op basis van ‘due diligence’ (in Nederlands ‘gepaste zorgvuldigheid’) ziet ook op belangrijke juridische onderdelen, zoals de bestaande of toekomstige eigendoms- en gebruikssituatie van het betrokken vastgoed, de positie van huurders onder hun huurovereenkomsten, de voldoening aan wet- en regelgeving, verzekeringsaspecten en lopende of dreigende geschillen omtrent het vastgoed. Mochten daarbij belangrijke, negatieve kwesties naar boven komen, dan dienen die zo vroeg mogelijk te worden geconstateerd en voortvarend te worden aangepakt. Een positieve beoordeling van het vastgoed is immers cruciaal om tot een financieringstransactie te komen. Oftewel, het is essentieel om bij de (her)financiering van vastgoed uw huiswerk goed te doen.

VRAGEN?

Onze vastgoed advocaat op het gebied van commercieel vastgoed: Lasse van Waegeningh helpt u graag.